Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası

Sigorta teminatının konusu

 • Sigortacı, bu Sigorta Sözleşmesi ile sigortalanmış olan Sigortalının, Poliçenin geçerlilik süresi içerisinde ve yurtiçinden yurtdışına, teminatların geçerli olduğu coğrafi bölgede seyahat ederken Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ile bu Sigorta Sözleşmesinin teminatlarının kapsamına giren bir durumdan dolayı ani olarak hastalanması ya da kazaya uğraması sonucunda gereken acil tıbbi yardım, tıbbi tedavi, tıbbi nakil, taburcu olduktan sonra yurtiçine nakli ile vefat halinde defin veya cenazenin yurtiçine nakli ile ilgili giderlerini Poliçede belirtilen toplam teminat limiti dahilinde karşılar.
 • Sigorta teminatı altına alınan giderlerin, Sigortalının ani hastalık ya da kaza sonucunda tıbbi açıdan gerekli olan tedavisiyle ilgili olması ve teminat kapsamı içerisinde yer alması gerekir. Sigortalının tedavi süreci içerisinde tedavisine konu olan ani hastalık veya kaza hali ile doğrudan ilgili olmayıp başka bir hastalık veya kaza sonucunda oluşan giderleri ayrı bir tazminat konusu olarak değerlendirilir.
 • Sigortacının, Poliçenin geçerlilik süresi boyunca teminat kapsamına giren tüm durumlar için üstleneceği azami toplam sorumluluk tutarı toplam teminat limitidir. Toplam teminat limiti sigorta poliçesinde belirtilir.

Bu poliçeyi, ister yurtdışı seyahatinizin süresi kadar alabileceğiniz gibi, aylık, 45 günlük, 2 aylık,3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık süre için, yurtiçi seyahatlerinizde seyahat süresi kadar veya en fazla 30 günlük alabilirsiniz

Teminatların geçerlilik bölgeleri Tüm Dünya, Avrupa ve Türkiye olarak sunulmaktadır.

Sigorta teminatları

 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli
 • Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah'a nakil
 • Vefat eden sigortalının nakli
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması
 • Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması
 • İlaç gönderilmesi organizasyonu

65 yaş ve üstü için sürprim uygulanmaktadır. 65 yaş üstü kişilere sadece kaza durumlarında hizmet verilecektir.